Imieniny:
Leoncjusza, Michała, Renaty
Użytkowników on-line: 5
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Produkty zakazane, czyli czym nie karmić kur

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

          Na temat, jak żywić kury, powstało już wiele artykułów. Jednak mało mówi się o produktach, których nie należy podawać ptakom. Dlatego w tym artykule spróbuję przybliżyć niektóre niewskazane w karmieniu drobiu surowce. 

             W żywieniu kur podstawę stanowią ziarna zbóż, które są głównym źródłem energii. Nie wszystkie zboża są jednak zalecane. Ponadto w żywieniu drobiu nie mogą być stosowane wyłącznie pasze ubogie w białko, ponieważ cechują się one zbyt małą zawartość metioniny, cystyny, lizyny, tryptofanu i treoniny. W mieszankach nie powinno się też używać tzw. niewypoconego (świeżo zebranego) ziarna zbóż ze względu na dużą ilość włókna ograniczającego dostępność innych składników pokarmowych dla ptaków. Dlatego też ziarna są śrutowane bądź do paszy dodawane są enzymy, które rozkładają włókno.

Do produktów węglowodanowych, na które trzeba uważać podając je kurom należą:

Otręby

Otręby pszenne i żytnie nie są zbożami polecanymi w żywieniu drobiu. Otręby pszenne zawierają dużą ilość włókna, chociaż w mieszankach granulowanych ich strawność jest duża lepsza. Zaś otręby żytnie nie są w ogóle stosowane w żywieniu drobiu ze względu na zbyt dużą ilość alkilorezorcynoli. Jednak i jedne i drugie mogą być dla drobiu szczególnie niebezpieczne ze względu na możliwe zanieczyszczenie sporyszem, którego ilość w paszy dla drobiu nie powinna przekraczać 0,5g/kg ziarna.

Żyto

W żywieniu drobiu zwłaszcza brojlerów i młodych ptaków nie powinno się stosować żyta, ponieważ charakteryzuje się ono bardzo niską strawnością, zawiera szkodliwe alkiloreorcyrole i pentozany oraz może być przyczyną biegunek, natomiast u młodszych ptaków może powodować zahamowania wzrostu. Poza tym żyto jest dość niechętnie spożywane przez drób. Można je jednak wykorzystać do 10% w paszy dla kurcząt starszych i do 20% w mieszankach dla niosek. Należy jednak pamiętać, by nie łączyć go z pszenżytem ani z innymi paszami zawierającymi składniki antyżywieniowe.

Nasiona roślin strączkowych

Nasiona roślin strączkowych cechują się dużą zawartością różnych substancji antyodżywczych, np. alkaloidów α-galaktozydów, wicyny i konwicyny, które mogą powodować m.in. zmniejszenie masy jaj oraz pogorszenie wskaźników produkcyjnych. Stosowanie nasion strączkowych podlega więc ograniczeniom. Ich ilość w mieszankach stanowi ok. 10-20%. Najczęstszym komponentem pasz dla drobiu jest śruta z bobiku, grochu oraz łubinu.

Pasze pochodzenia roślinnego są obecnie jedynym źródłem białka w mieszankach dla kur. Najczęściej są to śruty poekstrakcyjne, które stanowią ok. 13-30% składu paszy.

Do pasz białkowych niewskazanych w żywieniu drobiu zalicza się:

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa może być również w niewielkim stopniu stosowana w żywieniu drobiu, chociaż posiada ona gorzkawy smak i jest niechętnie zjadana przez ptaki, co z kolei może przekładać się na zmniejszenie masy znoszonych jaj. Kury karmione mieszankami z dużym udziałem śruty rzepakowej znoszą więc mniejsze jaja, a w dodatku na żółtku jaj mogą pojawić się krwiste plamy. W paszach dla niosek, które znoszą jaja o jasnych skorupach śruta ta może stanowić do 15%. Natomiast w przypadku jaj o brązowym zabarwieniu już przy udziale 10% śruty w mieszance można stwierdzić specyficzny rybi smak i zapach spowodowany występowaniem synapiny w rzepaku i jego przetworach. Z tej przyczyny śruta poekstrakcyjna rzepakowa jest raczej niepolecana przy żywieniu drobiu, chociaż może być ona również cenną paszą wysokobiałkową, jeśli nie zawiera zbyt dużej ilości glukozynolanów i produktów ich rozpadu (VTO oraz ITC) powodujących m.in. przerost tarczycy czy pogorszenie przyrostów i wykorzystania paszy. Ponadto śruta ta nie powinna być podawana zwłaszcza w pierwszych trzech tygodniach życia młodych kur.

Inne

Negatywny wpływ na jaja i mięso może wywrzeć także mączka rybna. W mieszankach brojlerów ich udział wynosi 5-8%. W żywieniu drobiu nie powinny być także stosowane tłuszcze o dużej zawartości kwasów nasyconych, czyli np. łój czy olej palmowy. Tłuszczy nie należy stosować przede wszystkim do mieszanek, które zawierają znaczne ilości zbóż (np. jęczmienia, żyta i pszenżyta), ponieważ obecność pentozanów i β-glukanów pogarsza u młodych ptaków wchłanianie nasyconych kwasów tłuszczowych.

        Produktów, których nie należy podawać kurom, nie ma dużo. Ważne jest ich racjonalne stosowanie i odpowiednie dawkowanie. Warto również pamiętać, że otręby pszenne, nasiona roślin strączkowych, śrutę poekstrakcyjnę rzepakowę należy stosować z ostrożnością. Natomiast otręby żytnie czy mączka rybna nie powinny być w ogóle brane pod uwagę w żywieniu kur.


Spis piśmiennictwa:

 

Chachułowa J i in. 1997: Żywienie zwierząt. Wydawnictwo SGGW.

Pod redakcją Dymnicka M. i Sokół J. L. 2001: Podstawy Żywienia Zwierząt. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Pod redakcją Świerczewska E. 2008: Chów drobiu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Tagi:

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie