Imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji
Użytkowników on-line: 13
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Europejska Platforma Technologiczna Żywność dla Życia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

        Amerykański dziennik The Washington Post donosi, że kobieta, która przez lata walczyła z depresją wyleczyła się dzięki zmianie diety. Kilku letnia kuracja lekami psychotropowymi nie przynosiła zadowalających efektów i dlatego zdecydowała się ona na eksperyment polegający na zmianie nawyków żywieniowych. Okazało się, że dzięki temu kobieta nie tylko straciła kilka nadmiernych kilogramów ale także poczuła się „lżejsza na duchu” a co za tym idzie nowa energia zaczęła ją pobudzać do dalszego, szczęśliwego życia. Czy zatem to co jemy i jak jemy może mieć wpływ na to jak oraz ile lat żyjemy?

       Obecne pokolenie coraz częściej korzysta z pomocy psychologów czy psychiatrów w odróżnieniu od pokolenia naszych dziadków. Pomimo ich trudnych przeżyć związanych z kryzysem gospodarczym w przedwojennej Polsce a następnie okupacją potrafili oni wrócić do normalnego życia bez pomocy specjalistów. Czy ich problemy były mniejsze od naszych? Pewnie powiemy, że to były inne czasy, nie było tylu kredytów. A może ich sekret tkwi właśnie w lepszej jakościowo żywności?


    Specjaliści europejscy zgodnie twierdzą, że żywność „dodaje życia do lat”. Naukowcy zauważyli, że dzięki wspólnym wysiłkom nauki oraz sił wytwórczych można poprawić jakość produkowanej żywności. Cel jaki sobie obrali przedkładają właśnie w pracy pod tytułem „Europejska Platforma Technologiczna Żywność dla Życia”. Uzyskali oni poparcie Komisji Europejskiej. Specjaliści zauważyli także, że w innych gospodarkach jak np. Ameryki Północnej czy Obrzeży Pacyfiku takie działania są już wprowadzane. Jest to ważne aby zmienić sposób funkcjonowania rynku europejskiego oraz świadomość konsumentów, z powodu konkurencyjności żywności jaką może stanowić jej odpowiednik, np. amerykański. Projekt ma na celu zrealizowanie wszystkich działań do roku 2020.

     „Wizją EPT Żywność dla Życia jest, że skuteczna integracja strategicznie ukierunkowanych, międzynarodowych, zharmonizowanych badań w naukach o żywieniu, żywności i konsumentach oraz zarządzaniu łańcuchem żywnościowym zapewni innowacyjne, nowatorskie i udoskonalone produkty spożywcze dla i na krajowe, regionalne i globalne rynki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów. Produkty te, we współdziałaniu z rekomendowanymi, zmienionymi reżimami dietetycznymi i stylami życia będą mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne oraz ogólnie jakość życia („dodając życia do lat”). Takie ukierunkowane działania będą wspierać odnoszący sukcesy i konkurencyjny paneuropejski przemysł rolno- spożywczy posiadający w skali globalnej pozycje lidera oparta bezpiecznie na wzroście gospodarczym, transferze technologii, prawidłowej produkcji żywności  i zaufaniu konsumenta (cyt. za EPT żywność dla życia)”.

    Aby poprawiać jakość życia Europejczyków oraz zwiększać konkurencyjność żywności specjaliści wyszczególniają sześć głównych obszarów działania. Pierwszym jest Żywność a Zdrowie. Obszar ten skupia szeroko rozumiane zmiany w zakresie odżywiania się czy stylu życia. Należy pamiętać, że to właśnie zwyczaje żywieniowe są głównymi poza genetycznymi przyczynami występowania chorób związanych z wiekiem. Koszty związane z leczeniem są bardzo wysokie dlatego tak ważne są zmiany w zakresie odżywiania oraz promowanie zwiększonej aktywności fizycznej. Działania takie w znacznym stopniu determinują zachorowalność oraz szybkość starzenia się. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że już za 50 lat liczba osób w wieku 80 lat zwiększy się o 30%.

         Kolejny obszar Jakość i Produkcja Żywności ma na celu zwiększenie atrakcyjności produktów poprzez stałe poprawianie ich jakości, np. poprzez poprawę ich smaku. Ale także zwiększenie komunikacji różnych grup biorących udział w produkcji żywności, jak np. naukowcy i rolnicy. Ważne jest także sprawne wprowadzanie nowych procesów technologicznych.

     Żywność a Konsument to kolejna składowa działań jaką należy wziąć pod uwagę. Jest to jedna z najważniejszych części projektu, ponieważ bierze pod uwagę preferencje przeciętnego obywatela dotyczące wyboru konkretnych produktów. Jednakże specjaliści w tym zakresie wychodzą dalej, biorąc pod uwagę nie tylko rdzennych mieszkańców ale także imigrantów oraz grupy etniczne.

         Bezpieczeństwo Żywności jako kolejna składowa, to aspekt o jakim nie należy zapominać na żadnym etapie produkcji. Ważne jest ustalanie ścisłych norm przestrzeganych w procesach technologicznych produkcji czy tez przechowywania. Dlatego należy kierować swoja uwagę na efekty toksykologiczne, mikrobiologiczne oraz fizyczne produkowanej żywności na zdrowie konsumenta.

         Prawidłowa Produkcja Żywności to nie tylko dbałość o każdy szczegół na poszczególnych etapach produkcji ale także zapewnienie jak najniższej ceny, aby każdy obywatel miał dostęp do jak najlepszej żywności. Ważna zatem jest interakcja i komunikacja wszystkich składowych w celu osiągnięcia jak najbardziej zadowalającego efektu.

         Zarządzanie Łańcuchem Żywnościowym to wzięcie pod uwagę zarówno jakości żywności oraz jej właściwego składu chemicznego. Poza tym łączy ono w sobie kontrolę oraz interakcje wszystkich poszczególnych składowych całego procesu wytwórczego.

        W celu realizacji powyższej wizji ważne jest aby Platforma stała się miejscem spotkań tak zwanego Trójkąta Wiedzy, czyli interakcji pomiędzy obszarem Badań, Edukacji i Innowacji. Ważne jest zatem aby w spotkaniach brały udział osoby z różnych sektorów łańcucha żywnościowego zarówno eksperci jak i wytwórcy, ale także osoby o różnym podłożu kulturowym. Dzięki temu łatwiej będzie dostosowywać się do potrzeb konsumentów oraz tworzyć jedną wspólną politykę.

        EPT będzie mieć również wpływ na realizację Strategii Lizbońskiej, poprawę dobrobytu całego społeczeństwa europejskiego a także poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego ważne jest wykorzystywanie technicznego know- how przy tworzeniu wysokiej jakości produktów, wprowadzanie innowacyjności, promowanie tradycji żywieniowych a także zwiększanie konkurencyjności europejskich produktów na rynkach światowych.

       Specjaliści zwracają uwagę, że tylko wtedy gdy cała Europa podejmie jeden wspólny wysiłek dla wszystkich Państw Członkowskich będzie można odnieść sukces na arenie międzynarodowej. Konieczne jest zatem ścisłe określenie wszystkich celów oraz czasu ich osiągnięcia (długo- i krótkookresowe). EPT wyróżnia sformułowane sposoby realizacji wizji. Jednym z nich jest stworzenie szybszej platformy, która będzie ukierunkowana na konsumenta oraz będzie współdziałała z innymi platformami. Kolejnym jest stworzenie Programu Badan Strategicznych oraz Planu Realizacji dla najbardziej istotnych projektów badawczych i technologii. Tutaj istotna jest także kontrola dlatego też EPT bierze pod uwagę ocenę skutków gospodarczych i społecznych. Następnym ważnym sposobem realizacji wizji jest zintegrowane i interdyscyplinarne podejście do sektora rolno- spożywczego. Fundamentalne w realizacji celu jest także wspieranie narodowych inicjatyw ale także koordynowanie prac poszczególnych Państw Członkowskich. Skutkiem powyższych działań będzie rozwój polityki oraz legislacji Unii Europejskiej. Jednak najważniejszym sposobem realizacji wizji jest kształcenie oraz szkolenie osób w różnych dziedzinach związanych z rynkiem rolno- spożywczym a także z zakresu promowania nowych technologii.

      Priorytetowe dla skoordynowania wszelkich wyżej wymienionych celów jest przede wszystkim uruchomienie środków na badania , szkolenia, kształcenie oraz rozpowszechnianie wiedzy o EPT. Kolejny sposobem jest organizowanie spotkań na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Spotkania te miałyby na celu stworzenie wspólnej wizji Europejskiej Platformy Żywność dla Życia. Uczestnikami tych wydarzeń byłyby osoby z sektora rolno- spożywczego, chemii rolnej oraz pokrewnych, ośrodków badawczych ale także organizacji konsumenckich.

         Europejska Platforma Żywność dla Życia to nie tylko projekt na wysokim szczeblu unijnym. Wizja ta kierowana jest do każdego poszczególnego obywatela w celu poprawy jakości jego życia i zdrowia. 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie