Imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji
Użytkowników on-line: 14
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Regulamin

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Warunki i zasady użytkowania serwisu agromaniak.com

Witamy na stronie właściciela serwisu agromaniak.com. Przeczytaj poniższe informacje, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności. Używając  naszego serwisu  akceptujesz poniższe Warunki i Zasady.         

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością właściciela  serwisu agromaniak.com lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Zabrania się wszelkiej działalności, niezgodnej z prawem, przede wszystkim:

-  działań którą stanowią naruszenie poufności

- przesyłania plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Właściciela serwisu lub własność innych osób, oraz

- umieszczania lub przesyłania do tego właściciela serwisu jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów włączając (w tym materiałów, które mogą szkodzić lub narażać systemy i bezpieczeństwo, oszczerczych, rasistowskich lub w inny sposób zabronionych prawem).

Odpowiedzialność

Właściciel serwisunie udziela żadnych gwarancji, wyłączając gwarancję lub rękojmię iż materiały przedstawione na tych stronach będą pełne, rzetelne, aktualne, nie naruszające osób trzecich, że dostęp do strony będzie nieprzerwany lub bezbłędny lub wolny od wirusów.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za  treść porad czy udzielanych opinii.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia albo zablokowania bez powiadomienia twojego dostępu do tej strony lub dowolnej funkcjonalności w dowolnym momencie.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności gdy informacje udostępniane są niedokładne lub niepełne. Na materiałach zamieszczonych na tej stronie możesz polegać wyłącznie na twoje własne ryzyko.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w sieci.

Właściciel serwisunie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą.

Każdy wyrażony przez Ciebie sposób komunikacji lub materiały, które przesyłasz na tą stronę - pytania, komentarze, sugestie itp. są traktowane, jako nie-poufne i nie-zastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub umieszczasz staje się własnością agromaniak.com i może zostać użyte dla dowolnego celu. Przesyłając informacje, gwarantujesz także, że materiały/zawartość są twoją własnością, że  ich użytek nie naruszy praw osób trzecich lub naruszenia prawa.

Łącza na serwisie mogą przenieść cię poza sieć oraz do innych  systemów. Właściciel serwisu nie ponosi za nie odpowiedzialności min. za  ich zawartość, dokładność i funkcjonalność itp.

Zrzekasz się wszelkich roszczeń przeciwko Właścicielowi serwisu agromaniak.com, które mogłyby pojawić się na skutek używania lub dostępu do serwisu.

Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością  Właściciela serwisu lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Powielanie informacji i danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych wymaga wcześniejszej zgody właściciela serwisu. Właściciel serwisu wyraża zgodę na powielanie go poprzez drukowanie, pobieranie na twardy dysk lub w celach udostępnienia osobom trzecim, jednakże wyłącznie  pod warunkiem  nie naruszania wszelkich praw autorskich lub praw majątkowych. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego właściciela serwisu w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach.

Żadna treść zawarta w tym serwisie nie będzie interpretowana, jako udzielanie licencji

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji w serwisie wymagamy podania co najmniej adresu email. Podanie pozostałych danych, jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numerów GG, Skype czy też Jabber nie jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie zależy, czy udostępnisz je innym użytkownikom.

Informacje logowania

Podczas korzystania z właściciela serwisu nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Zapewnienie prywatności, zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.


Ponosimy wiele staranań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych tj. nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, działamy zgodnie z  ustawami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.

Właściciel serwisu  nie gromadziWaszej wiedzy żadnych danych, w tym danych osobowych. To Wy decydujecie o tym czy np. w ramach rejestracji, ankiety itp., dane te mają zostać nam udostępnione czy też nie.

Wykorzystujemy Twoje dane do tego, aby odpowiedzieć na zapytania i wzbogacić ofertę właściciela serwisu oraz informować ich o najnowszych zmianach oraz o tym, jak korzystać ze strony (jeżeli użytkownik oczywiście zdecyduje się otrzymywać tego rodzaju informacje), możemy analizować ewentualne niedociągnięcia w celu ulepszenia jakości oferowanych usług.


Ochrona danych


W przypadku, jeżeli przekażesz  nam informacje z danymi osobowymi, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane  jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez Ciebie do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.Dane będą chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją, nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem. Macie zapewniony wgląd oraz możliwość weryfikacji przekazanych danych, szczególnie danych osobowych

Twoje dane  chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje  Wam prawo do:

  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marketingowych,


Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:

  1. e-mail: biuro@agromaniak.com

 
Pliki cookies


1. Serwis www.agromaniak.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.cmsthea.pl CPU ZETO Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że o graniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 
Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Ci wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Jeżeli nie chcesz, aby plikicookies były instalowane w twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

  1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć"Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.
  2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".
  3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".
  4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie