Imieniny:
Anatola, Leszka, Tamary
Użytkowników on-line: 4
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Jak organizować się na wsi? Grupy producentów rolnych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Grupa producencka, czyli...?

Grupa producentów rolnych to grupa podmiotów, której celem jest zwiększenie konkurencyjności producentów rolnych na rynku. Istotny jest tu pomocniczy charakter działalności prowadzonej przez taką grupę wobec jej członków.

Jej członkami mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.


Jakie są korzyści z członkostwa w grupie producentów rolnych?

 1. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku.

 2. Lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do potrzeb odbiorców.

 3. Obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie, poprzez wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzystanie sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu oraz organizację ich sprzedaży.

 4. Poprawa dostępu do informacji.

 5. Większe możliwości inwestycyjne dzięki połączeniu kapitałów.

W jakie formy prawne mogą się organizować grupy producenckie?

Grupy producentów rolnych mogą prowadzić działalność w oparciu o formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia lub stowarzyszenia.


Jak założyć grupę producencką?

Rolnicy, producenci rolni organizują się w grupy producentów rolnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

Kolejne etapy organizowania się producentów:

 • zebranie założycielskie,

 • rejestracja grupy jako przedsiębiorcy w KRS,

 • sporządzanie planów działania dla grupy producentów rolnych,

 • wpis grupy producentów do rejestru marszałka.


Z jakiego wsparcia mogą korzystać grupy producenckie?

Podatki

Grupy producenckie korzystają ze stałego zwolnienia z podatku:

 • od nieruchomości, od budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, a także zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów zgodnie
  z jej aktem założycielskim;

 • od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, w zakresie zakupu środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.


Pomoc finansowa z środków Unii Europejskiej

Grupy i organizacje producentów będą mogły uzyskiwać pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc ta dostępna będzie w formie doradztwa oraz wsparcia finansowego na utworzenie grup i organizacji producentów.


Źródło:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW 2014-2020), http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020, dostęp: 14.08.2014 r.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).


 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie