Imieniny:
Danieli, Wawrzyłca, Wiktora
Użytkowników on-line: 8
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Wymogi prawa dotyczące żywności ekologicznej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

       Podstawowe normy prawne dotyczące ekologicznej żywności zawarte są w Rozporządzeniu Rady nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. oraz w Rozporządzeniu Komisji nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. Dotyczą one nie tylko produkcji ekologicznej, ale i produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. W późniejszych latach rozporządzenia te uległy modyfikacjom - w szczególności nr 2092/91, nowelizowane do kwietnia 2004 r. aż 34 razy. Tak duża ilość nowelizacji świadczy o ważności kwestii regulacji dla produktów ekologicznych, rosnącym zainteresowaniu ze strony samych polityków, jak i wejściu Polski do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na mocy tego rozporządzenia dopuszczono używanie na szczegółowo określonych warunkach wybranych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, środków użyźniających glebę oraz substancji wspomagających procesy przetwarzania pasz. Kolejnym ważnym dokumentem, który uściślił warunki dla całego kraju, dotyczące prowadzenia upraw ekologicznych, jest Ustawa o Rolnictwie Ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. Ustawa ta w sposób jednoznaczny określa organy i jednostki organizacyjne, które decydują w sprawach kontroli i certyfikacji. Takimi organami są: Minister właściwy do spraw rolnictwa i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS). Minister do spraw rolnictwa upoważnia jednostki certyfikujące do kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi powołanymi przez Ministra. Do obowiązków IJHARS należy również przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych od producentów, którzy chcą podjąć działalność ekologiczną, kontrola producentów, przywożących produkty ekologiczne z krajów trzecich, czyli tych  nie wymienionych na liście Komisji Europejskiej. IJHARS sporządza i przechowuje również dokumentacje o producentach ekologicznych. Nowe rozporządzenie unijne nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych określa cele i zasady produkcji ekologicznej, zasady produkcji, znakowania produktów oraz zasady kontroli i handlu. Rozporządzenie to ustala wspólne cele i zasady w zakresie etapu produkcji oraz dystrybucji produktów, odpowiedniego znakowania na etykietach i w reklamach. Według tego rozporządzenia za produkcję ekologiczną nie są uznawane produkty myślistwa
i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt. Natomiast podstawą ekologicznej produkcji jest: odżywianie roślin poprzez ekosystem gleby, stosowanie różnorodnych metod upraw oraz znaczne ograniczenie użycia pestycydów.

Oznakowanie produktu ekologicznego wiąże się z umieszczeniem na opakowaniu napisu: „produkt rolnictwa ekologicznego” oraz nazwy producenta, numeru certyfikatu zgodności oraz nazwy upoważnionej jednostki certyfikującej i jej numeru identyfikacyjnego. Na etykietach produktów pochodzących spoza Polski musi być umieszczona nazwa producenta, nazwa podmiotu, który dopuścił produkt do obrotu oraz napis: „objęte systemem kontroli Unii Europejskiej”. Oznakowanie produktów obowiązkowo dotyczy żywości ekologicznej. Użyte logo jest stosowane w państwach Unii Europejskiej. Zwiększa ono rozpoznawalność ekologicznych produktów oraz daje gwarancję bezpieczeństwa dla konsumenta. Jeśli na produkcie znajduję się logo konsument może być pewny, że minimum 95% składników użytych w produkcie finalnym pochodzi z rolnictwa ekologicznego, a wybrany produkt spełnia wszystkie normy i wymogi, jakie są nakładane na ekologiczną żywność. Tym samym produkt pochodzi prosto od producenta i jest oryginalny, ponieważ widnieje na etykiecie nazwa producenta i wszystkie potrzebne dane jednostek certyfikujących. Nowe logo dla produktów ekologicznych, pochodzących z krajów UE, obowiązuje od 1 lipca 2010 roku. Oznakowaniem produktów ekologicznych w Europie zajmują się organizacje publiczne lub prywatne, zaś w Polce oznakowaniem zajmuje się Polskie Centrum Badań Certyfikacji. Logo na produktach ekologicznych to znak towarowy, który nadawany jest wybranym produktom. Dzięki takiemu oznaczeniu konsumenci mogą dowiedzieć się,czy wybierane przez nich produkty są produkcji ekologicznej Polskiej, czy Unii Europejskiej oraz czy artykuły są przyjazne dla środowiska.

 

Bibliografia:

  1. Juszkiewicz W., 2009. Rolnictwo ekologiczne w świetle nowych regulacji prawnych. Wydawnictwo WORD. Poznań

  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz.898)

  3. Wysokińska-Senkus A., 2005. Hasło Ogrodnicze nr 09/2005. Uprawy ekologiczne.

  4. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_pl

  5. http://www.made.pl/ekologia,137.html

 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie