Imieniny:
Danieli, Wawrzyłca, Wiktora
Użytkowników on-line: 8
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Wykorzystanie chlorofilometrów SPAD do oceny stanu odżywienia roślin azotem

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

             Rozwój rolnictwa w XXI wieku z pewnością wiązać się będzie z wdrażaniem technik związanych z szeroko pojętym rolnictwem precyzyjnym. Jedną z kluczowych roli w tym przedsięwzięciu odgrywać będzie precyzyjne oraz racjonalne wykorzystywanie nawozów azotowych w celu maksymalizacji efektywności ponoszonych nakładów na plantacji produkcyjnej. Szybka i wiarygodna ocena stanu odżywienia roślin uprawnych azotem w trakcie wegetacji stanie się istotnym elementem budowy systemu nawożenia tym makroelementem.

              Stan odżywienia roślin azotem charakteryzuje stopień spełnienia potrzeb pokarmowych rośliny
w określonym czasie i fazie rozwojowej pszenicy. Ocenę stanu odżywienia pszenicy azotem możemy przeprowadzić za pomocą prostych metod wizualnych oraz z wykorzystaniem urządzeń i analiz chemicznych.

              Metoda wizualna oceny stanu odżywienia roślin azotem jest najbardziej niedokładną z metod, albowiem obserwator ogranicza się jedynie do wizualnej oceny zieloności blaszki liściowej, w której niedobory azotu uwidaczniają się poprzez chlorozy i nekrozy liści oraz osłabieniem kondycji i pokroju rośliny. Precyzyjną ocenę stanu odżywienia można przeprowadzić poprzez zastosowanie pośrednich i bezpośrednich metod chemicznych. Do najczęściej wykorzystywanych metod chemicznych zaliczamy: test azotu ogólnego, NNI oraz test SPAD. Wykorzystanie tych metod do oceny stanu odżywienia pozwala na dokładne określenie zawartości azotu w częściach wskaźnikowych badanych roślin.

              Test SPAD (ang. Soil Plant Analysis System) lub inaczej zwany pomiar indeksu zieloności liścia, zyskał w ostatnich latach dużą popularność, ze względu na możliwość dokonywania pomiarów w sposób niedestrukcyjny. Do tego rodzaju analiz wykorzystujemy urządzenia zwane chlorofilometrami, umożliwiające ocenę stanu odżywienia azotem poprzez pomiar zawartości chlorofilu na podstawie indeksu zieloności liścia. Zasada metody pomiaru SPAD polega na określeniu ilorazu różnicy absorpcji światła przez liść przy długości fali 650 oraz 940 nm. Obecnie na rynku dostępne są dwie wersje chlorofilometrów o podobnym sposobie działania: Mintola SPAD-502 oraz N-tester Yara. Do zalet tego rodzaju urządzeń z pewnością zaliczyć można: niewielkie rozmiary, możliwość dokonywania pomiarów w terenie dzięki bateryjnemu systemowi zasilania, krótki czas trwania pomiaru, prostotę dokonywania pomiarów oraz nieinwazyjność metody.

              Wartości odczytów SPAD określające intensywność zieloności liści są ściśle skorelowane ze stopniem odżywienia roślin azotem (NNI). Tak więc dzięki wykorzystaniu chlorofilometru SPAD można określić z dość dużą dokładnością stopień realizacji potrzeb pokarmowych roślin, jednakże istotne jest, aby taki pomiar przeprowadzić we właściwych wskaźnikowych fazach rozwojowych. W przypadku zbóż najwłaściwszym momentem przeprowadzania tego rodzaju pomiarów jest faza strzelanie w źdźbło (GS 31-39). Uważa się, iż właśnie w tej fazie rozwojowej obserwuje się największą stałość odczytów, a termin przeprowadzenia takich pomiarów w warunkach polowych pozwala na zastosowanie uzupełniającej dawki nawozów azotowych. Test SPAD można wykorzystać również do celów prognozowania wielkości oraz jakości plonu. Pomiary SPAD dokonywane w okresie kwitnienia pszenicy (GS 60) pozwalają określić z dużym prawdopodobieństwem zawartość białka w ziarnie zbóż. Jednakże analizy takie są dość skomplikowane i na chwilę obecną są elementem zainteresowań ośrodków naukowo-badawczych.

              Trudność związana z wykorzystaniem chlorofilometrow SPAD polega na tym, iż uzyskiwane na urządzeniu wyniki są wartościami niewymiarowymi i zależą od wielu zmiennych czynników, którymi są m.in.: gatunek, odmiana, faza rozwojowa rośliny, organ na którym dokonujemy pomiaru, natężenie promieniowania słonecznego, stresy biotyczne oraz abiotyczne oraz produktywność stanowiska. Tak więc wykorzystanie tych urządzeń
w produkcji rolnej musi się wiązać z posiadaniem odpowiedniej wiedzy. W chwili obecnej urządzenia o których mowa są dość trudno dostępne i ich koszt należy liczyć w setkach złotych. Dlatego też na ich wykorzystanie mogą pozwolić sobie tylko wyspecjalizowane wysokotowarowe gospodarstwa rolne. Nie wątpię jednak, że z czasem upowszechnienie tej technologii pozwoli na ogólnodostępność tych urządzeń.
Chlorofilometr Mintola SPAD-502, pomiar Indeksu Zieloności Liścia w pełni fazie kwitnienia pszenicy ozimej.

Komentarze:
Aparattomigan*.172.248.28
Piątek, 2014-02-14 22:19
...
Ciekawe jak to dziala w praktyce? Sam pomysł wykorzystania urządzenia bardzo ciekawy. Azot drogi i każda oszczędność się liczy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie